Закон за имиграцията

Закон за имиграцията

право на установяване и пребиваване, гражданство, назначаване на чужденци, Полицейски закон за чужденците от 2005 г. (Fremdenpolizeigesetz, FPG) и др.

Нашите адвокати от правната кантора Stadler Völkel консултират компании и техните служители, както и физически лица, във всички области на имиграционното право. Ние подготвяме заявления за шенгенски визи и различни разрешителни в съответствие със Закона за установяване и пребиваване (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), както и заявления за австрийско гражданство. В допълнение, съветваме относно всички въпроси, които могат да възникнат при наемане на чужденци на работа, и съдействаме за получаването на разрешителни за работа в съответствие със Закона за заетостта на чужденците (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Нашата кантора предоставя консултации на семейства в областта на правото на пребиваване, особено по отношение на присъединяване на членове на семейството в Австрия. Ние редовно предоставяме съвети по време на текущи съдебни производства и дела, и не се колебаем да обжалваме отрицателно решение, ако е необходимо. Освен това предоставяме спешна правна помощ във връзка с прекратяване пребиваването пред Федералната служба за външни работи и убежище (забрани за пребиваване, експулсиране, решения за връщане, забрани за влизане и др.).

Също така съдействаме за подаването на жалби пред Конституционния съд, както и жалби пред Висшия административен съд във Виена.

Нашите експерти се отличават със своята задълбочена правна експертиза и богатия сипрактически опит в областта на имиграционното право.

Нашите адвокати от правната кантора Stadler Völkel консултират компании и техните служители, както и физически лица, във всички области на имиграционното право. Ние подготвяме заявления за шенгенски визи и различни разрешителни в съответствие със Закона за установяване и пребиваване (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), както и заявления за австрийско гражданство. В допълнение, съветваме относно всички въпроси, които могат да възникнат при наемане на чужденци на работа, и съдействаме за получаването на разрешителни за работа в съответствие със Закона за заетостта на чужденците (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Нашата кантора предоставя консултации на семейства в областта на правото на пребиваване, особено по отношение на присъединяване на членове на семейството в Австрия. Ние редовно предоставяме съвети по време на текущи съдебни производства и дела, и не се колебаем да обжалваме отрицателно решение, ако е необходимо. Освен това предоставяме спешна правна помощ във връзка с прекратяване пребиваването пред Федералната служба за външни работи и убежище (забрани за пребиваване, експулсиране, решения за връщане, забрани за влизане и др.).

Също така съдействаме за подаването на жалби пред Конституционния съд, както и жалби пред Висшия административен съд във Виена.

Нашите експерти се отличават със своята задълбочена правна експертиза и богатия сипрактически опит в областта на имиграционното право.

Ние предлагаме юридически съвети относно:

  • Разрешения за пребиваване и визи за Австрия:
    Червено-Бяло-Червена карта и Синя карта на ЕС (служители, висококвалифицирани работници или предприемачи), Червено-Бяло-Червена карта Плюс, Присъединяване на членове на семейства, Разрешение за заселване, Постоянно пребиваване в ЕС, Удостоверение за регистрация, Карта за пребиваване, Карта за постоянно пребиваване, Разрешение за пребиваване на ученици, Разрешение за пребиваване на студенти, Други разрешителни за заселване и пребиваване

  • Въпроси относно гражданство

  • Трудова миграция (заявления по Закона за заетостта на чуждестранни граждани)

  • Въпроси във връзка със Закона на полицията за чужденците: Издаване на чуждестранни паспорти, забрана за пребиваване, експулсиране, решение за връщане, забрана за влизане, задържане до депортиране

  • Защита на законните права и интереси пред органите и съдилищата

Leyla Farahmandnia
Leyla FarahmandniaStadler Völkel Attorneys at Law
Urim Bajrami
Urim BajramiStadler Völkel Attorneys at Law

Ние сме винаги на Ваше разположение!

Всеки проблем има най-малко две решения. Нека ги намерим!

Име *
Фамилия *
Електронна поща*
Телефонен номер

Относно

Съобщение

Доверете се на опита на адвокатската кантора Stadler Völkel Attorneys at Law. Ще се радваме да отговорим на всички Ваши правни въпроси.

Очакваме с нетърпение съобщението Ви!

  • Seilerstätte 24
    1010 Wien