Naša ponuda u okviru prava stranaca

Naša ponuda u okviru prava stranaca

Pravo naseljenja i boravka, pravo državljanstva, pravo zapošljavanja stranaca, Zakon o policiji za strance, itd.

Naši pravnici iz advokatske kancelarije Stadler Völkel savetuju preduzeća i njihove zaposlene, kao i fizička lica u svim oblastima prava stranaca: Pripremamo zahteve za dobijanje Šengen vize i raznih boravišnih dozvola prema Zakonu o naseljenju i boravku („NAG“), kao i zahteve za dodelu austrijskog državljanstva. Osim toga savetujemo na šta se mora obratiti pažnja kod zapošljavanja lica koja nemaju austrijsko državljanstvo, i pomažemo kod dobijanja dozvola za zapošljavanje i rad prema Zakonu o zapošljavanju stranaca. Pružamo podršku porodicama kod prava boravka u okviru spajanja porodice u Austriji. Osim toga Vas pratimo tokom tekućih postupaka i ulažemo pravne lekove protiv negativnih rešenja. Osim toga pružamo pravnu pomoć kod mera kojima se okončava boravak pred Saveznim ministarstvom za strance i azil (zabrane boravka, deportacije, odluke o povratku, zabrane ulaska u zemlju, itd.).

Takođe pružamo podršku kod žalbi Ustavnom sudu i revizija Upravnom sudu u Beču.

Naši stručnjaci imaju odlično znanje i merodavno praktično iskustvo u okviru prava stranaca.

Naši pravnici iz advokatske kancelarije Stadler Völkel savetuju preduzeća i njihove zaposlene, kao i fizička lica u svim oblastima prava stranaca: Pripremamo zahteve za dobijanje Šengen vize i raznih boravišnih dozvola prema Zakonu o naseljenju i boravku („NAG“), kao i zahteve za dodelu austrijskog državljanstva. Osim toga savetujemo na šta se mora obratiti pažnja kod zapošljavanja lica koja nemaju austrijsko državljanstvo, i pomažemo kod dobijanja dozvola za zapošljavanje i rad prema Zakonu o zapošljavanju stranaca. Pružamo podršku porodicama kod prava boravka u okviru spajanja porodice u Austriji. Osim toga Vas pratimo tokom tekućih postupaka i ulažemo pravne lekove protiv negativnih rešenja. Osim toga pružamo pravnu pomoć kod mera kojima se okončava boravak pred Saveznim ministarstvom za strance i azil (zabrane boravka, deportacije, odluke o povratku, zabrane ulaska u zemlju, itd.).

Takođe pružamo podršku kod žalbi Ustavnom sudu i revizija Upravnom sudu u Beču.

Naši stručnjaci imaju odlično znanje i merodavno praktično iskustvo u okviru prava stranaca.

Mi pružamo usluge kod:

  • Boravišnih dozvola i viza za Austriju: Crveno-belo-crvena kartica i Plava kartica EU (zaposleni, ključna radna snaga ili preduzeća), Crveno-belo-crvena kartica plus, spajanje porodice, dozvola za naseljenje osim privređivanja, trajni boravak u EU, potvrda o prijavi boravka, kartica za boravak, kartica za trajni boravak, boravišna dozvola za učenike, boravišna dozvola za studente, druge dozvole za naseljenje i boravak.

  • Pitanja državljanstva

  • Radna migracija (zahtevi prema Zakonu o zapošljavanju stranaca)

  • Pitanja policije za strance: Izdavanje pasoša za strance, zabrana boravka, deportacija, odluka o povratku, zabrana ulaska u zemlju, pritvor pred deportaciju i deportacija

  • Zastupanje pravnih interesa pred organima i sudovima

Leyla Farahmandnia
Leyla FarahmandniaStadler Völkel Attorneys at Law
Urim Bajrami
Urim BajramiStadler Völkel Attorneys at Law

Počnimo!

Svaki problem ima najmanje dva rešenja. Hajde da ih nađemo!

ime *
prezime *
Adresa e-pošte*
broj telefona

obzir

poruka

Tu smo za vas da odgovorimo na vaša pravna pitanja. Poverenje u stručnost Stadler Völkel Attorneys At Law.

Radujemo se što ćemo se javiti od vas.

  • Seilerstätte 24
    1010 Wien