Oferta Jonë Për Ligjin e të Huajve

Oferta Jonë Për Ligjin e të Huajve

Ligji i regjistrimit dhe i qëndrimit, ligji i shtetësisë, ligji i punësimit të huajve, ligji i policisë për të huajt etj.

Juristet dhe juristët tanë të Stadler Völkel Rechtsanwälte këshillojnë ndërmarrje dhe punonjësit dhe punonjëset e tyre si dhe persona privat në sektorë të ndryshëm të ligjit për të huajt: Ne përgatisim kërkesa për marrjen e vizës shengen dhe për titujt e ndryshëm të qëndrimit në përputhje me ligjin e regjistrimit dhe të qëndrimit („NAG“) si dhe kërkesa për akordimin e shtetësisë austriake. Për më tepër ne ju këshillojmë se çfarë duhet të keni parasysh në rastin e punësimit të personave jo-austriakë dhe ju ndihmojnë për marrjen e lejeve të punësimit dhe të punës në përputhje me ligjin për punësimin e të huajve. Familjet i mbështesim për sa i përket ligjit të qëndrimit në rastin e bashkimit familjar në Austri. Për më tepër ne ju shoqërojmë juve gjatë zhvillimit të proceseve dhe bëjmë edhe apelimet kundrejt vendimeve negative. Në lidhje me këtë gjë ne akordojmë ndihmë akute juridike në rastin e masave që përfundojnë lejen e qëndrimit pranë Zyrës Federale për të Huajt dhe për Azilin (ndalime qëndrimi, dëbime, vendime për kthimin, ndalime hyrje, etj.).

Ne mbështesim edhe në rastin e ankesave në Gjykatën Kushtetuese dhe në rastin e Apelimeve drejtuar Gjykatës Administrative në Vjenë.

Ekspertët dhe ekspertet tanë bindim me cilësi juridike dhe eksperiencë të drejtpërdrejt praktike në ligjin mbi të huajt.

Juristet dhe juristët tanë të Stadler Völkel Rechtsanwälte këshillojnë ndërmarrje dhe punonjësit dhe punonjëset e tyre si dhe persona privat në sektorë të ndryshëm të ligjit për të huajt: Ne përgatisim kërkesa për marrjen e vizës shengen dhe për titujt e ndryshëm të qëndrimit në përputhje me ligjin e regjistrimit dhe të qëndrimit („NAG“) si dhe kërkesa për akordimin e shtetësisë austriake. Për më tepër ne ju këshillojmë se çfarë duhet të keni parasysh në rastin e punësimit të personave jo-austriakë dhe ju ndihmojnë për marrjen e lejeve të punësimit dhe të punës në përputhje me ligjin për punësimin e të huajve. Familjet i mbështesim për sa i përket ligjit të qëndrimit në rastin e bashkimit familjar në Austri. Për më tepër ne ju shoqërojmë juve gjatë zhvillimit të proceseve dhe bëjmë edhe apelimet kundrejt vendimeve negative. Në lidhje me këtë gjë ne akordojmë ndihmë akute juridike në rastin e masave që përfundojnë lejen e qëndrimit pranë Zyrës Federale për të Huajt dhe për Azilin (ndalime qëndrimi, dëbime, vendime për kthimin, ndalime hyrje, etj.).

Ne mbështesim edhe në rastin e ankesave në Gjykatën Kushtetuese dhe në rastin e Apelimeve drejtuar Gjykatës Administrative në Vjenë.

Ekspertët dhe ekspertet tanë bindim me cilësi juridike dhe eksperiencë të drejtpërdrejt praktike në ligjin mbi të huajt.

Ne ju mbështesin në rastin e:

  • Titullit të qëndrimit dhe vizës në Austri: Për kartën Rot-Weiß-Rot dhe kartën Blu të EU (punëmarrës, punëmarrës të specializuar ose sipërmarrës), karta Rot-Weiß-Rot Plus, bashkim familjar, leje regjistrimi duke përjashtuar mundësinë e punësimit, qëndrim i përhershëm në EU, vërtetim regjistrimi, kartë qëndrimi, kartë qëndrimi i përhershëm, leje qëndrimi për nxënësit, leje qëndrimi për student, leje të tjera regjistrimi dhe qëndrimi

  • Çështje të nënshtetësisë

  • Emigrimi për të punuar (Kërkesa në përputhje me ligjin për punësimin e të huajve)

  • Çështje të policisë së të huajve: Lëshimi i pasaportave për të huajt, ndalime qëndrimi, dëbime, vendime për kthimin, ndalime hyrje, arrest vonues dhe dëbime

  • Mbrojte të interesave ligjore kundrejt institucioneve dhe gjykatave

Leyla Farahmandnia
Leyla FarahmandniaStadler Völkel Attorneys at Law
Urim Bajrami
Urim BajramiStadler Völkel Attorneys at Law

Le të fillojmë!

Do problem ka të paktën dy zgjidhje. Le t’i gjejmë!

emër *
mbiemër *
Adresa e postës elektronike*
numri i telefonit

lidhje

mesazh

МNe jemi atje për ju për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja ligjore. Besimi në ekspertizën e Stadler Völkel Attorneys At Law.

Ne mezi presim të dëgjojmë nga ju.

  • Seilerstätte 24
    1010 Wien